WERKWIJZE

HOE GAAN WE TE WERK BIJ OPMAAK EPB-dossier?

Het is belangrijk om na het ontwerpproces contact op te nemen met een EPB-verslaggever. Deze brengt de energieprestatie van het binnenklimaat van je woning in kaart. Zo wordt het volledige gebouw ontleed en grondig bestudeerd. Moest de woning niet voldoen aan de opgelegde eisen en/of isolatiewaarden van bepaalde scheidingsconstructies worden niet gehaald, dan kan er nog tijdig worden ingegrepen en kunnen de plannen nog worden aangepast voor het uitvoeren van de werken. Als een EPB-verslaggever te laat in het bouwproces wordt betrokken en eisen worden niet gehaald, dan kan dit leiden tot hoge boetes. Hou dit dus steeds in het achterhoofd bij de start van ja bouwavontuur. 

Hoe gaan wij vervolgens te werk? 

Wel, nadat we een getekende offerte hebben ontvangen, sturen we je een lijst met vragen terug die ons kan helpen om een correct EPB-model op te maken. Hoe meer in detail deze lijst wordt ingevuld, hoe meer het model zal stroken met de realiteit en met het eindmodel dat we moeten indienen bij de eind-aangifte van het project. Deze lijst kan je ook steeds overlopen met architect, aannemer of vakman om tot een meer gedetailleerde opsomming te komen.

Aan de architect vragen we om alle plannen zowel pdf als dwg naar ons door te sturen. Evenals de beslissing omtrent de omgevingsvergunning, de OMV-nummer van het project, vermoedelijke start van de werken, de kadastrale gegevens van het project en ook de eigen gegevens: volledige naam, architectenbureau, e-mail en telefoonnummer.

Met al deze info kunnen wij dan starten met de opmaak van je dossier in de EPB-software. Van zodra we een eerste model hebben, wordt er een voorafberekeningsdocument opgemaakt. In het voorafberekeningsdocument vind je de behaalde scores terug op vlak van E-peil, S-peil, U-waarden, ventilatie, hernieuwbare energie en oververhitting. Er staat per scheidingsconstructie (muur, vloer, buitenschrijnwerk) aangegeven hoe wij deze hebben ingegeven in de software om de eisen te behalen. Ook op vlak van technieken (warmtepomp, zonnepanelen, ventilatiesysteem) staat er welk merk en type we hebben ingegeven. 

Dit document dient als een eerste aftoetsing van je woning. Kan je de eisen halen met de voorgestelde technieken en isolatie? Of moeten er nog zaken worden aangepast of in rekening gebracht? Dat zijn vragen die wij ons als EPB-verslaggever stellen. We zullen dan ook gedetailleerd overlopen wat er nog beter kan en waarop gelet moet worden om de eisen te behalen. Uiteraard kunnen al ingevoerde elementen nog gewijzigd worden. Let wel, dat wijzigingen een positief maar even goed ook een negatief effect kunnen hebben. Breng ons daarom steeds op de hoogte als je afwijkt van de voorgestelde invoer. 

Bij IER (ingrijpende energetische renovaties) en nieuwbouwwoningen wordt er ook een ventilatievoorontwerp opgemaakt. Hierin wordt nog eens vermeld welke debieten er per ruimte moeten worden gehaald en waar jullie overal doorstroomopeningen moeten voorzien (in de vorm van spleten onder de deur). Deze info staat weergegeven in de tabellen, maar er zijn ook verduidelijkende plannen toegevoegd. Let wel, je mag altijd afwijken van de vooropgestelde plannen, zolang de correcte debieten maar worden gehaald. Deze debieten worden ook ingegeven in de EPB-software. 

Van zodra je akkoord bent met het ingegeven model en met de waardes die je op basis van dit model haalt, dienen wij het ventilatievoorontwerp in en maken wij een startverklaring op. Deze startverklaring is niet bindend en is louter administratief. Deze moet wel tijdig ingediend worden. Dit is uiterlijk 7 dagen voor de start van de werken. 

Van zodra de startverklaring is ingediend, moeten je gedurende het bouwproces stavingsstukken verzamelen. Wat zijn dit? Dit zijn foto’s, facturen,… waarop staat afgebeeld of vermeld welke isolatie (dikte, merk type), technieken, buitenschrijnwerk er werden gebruikt in jullie woning. Op de facturen moet dus ook steeds het werfadres gemeld staan. Let er op, dat het hele EPB-model staat of valt met stavingsstukken. Deze hebben wij nodig om onze ingave van je project in de software naar waarheid te staven. Zonder deze ‘bewijzen’ moeten wij uitgaan van een ‘waarde bij ontstentenis’ en dit resulteert sowieso tot slechtere waarden, met alle gevolgen van dien (lees als, boetes).

Om je op weg te helpen met het verzamelen van stavingsstukken hebben we een leidraad opgesteld die jullie krijgen na de startverklaring. De leidraad kan je gebruiken om te kijken van wat er allemaal stavingsstukken nodig zijn en om af te vinken waarvan je er al hebt. Denk ook aan een warmteverliesberekening voor je opwekker en vergeet zeker niet de conformiteitsverklaring van ventilatie door ons te laten leveren (na controle/debietmeting ter plaatse). Van zodra je alle stukken hebt verzameld, stuur je deze door waarna wij het voorlopige EPB-model aanpassen naar het eindmodel dat ingediend zal worden bij de eindaangifte.

De eindaangifte is wel bindend en gebeurt ten laatste een jaar na intrek in de nieuwbouwwoning of vijf jaar na indienen van de bouwaanvraag bij renovatie. Van zodra deze is ingediend, moet je niets meer ondernemen op vlak van EPB (stavingsstukken moeten wel worden bewaard). Je krijgt vervolgens een energieprestatiecertificaat dat je kan bijhouden in je postinterventiedossier. En hiermee wordt het dossier afgesloten en heel het proces afgerond.

KANTOOR

Bassinstraat 12 bus 4

2850 Boom

BELGIË

ContactEER ONS

gsm Season: 0498 325 139

gsm Els: 0494 221 668

info@studiodetail.be

OPENINGSUREN

MA-VRIJ: 09u00 – 16u00

ZA-ZON: gesloten

FEEST: gesloten