VENTILATIE en VENTILATIE-VERSLAGGEVING

Wat is VENTILATIE EN WAAROM ZO Belangrijk?

Ventilatie is het verversen van lucht in een ruimte/woning. Ventilatie is belangrijk om een gezond binnenklimaat te creëren en daarom is het ook belangrijk om juist te ventileren! En ventilatieverslaggever helpt je hierbij. Een juiste binnentemperatuur, goede vochtigheidsgraad en zuivere lucht dragen bij tot een gezond binnenklimaat. Die zuivere lucht wordt bereikt door een goede luchtcirculatie en afvoer van verontreinigde en vochtige lucht.

Voldoende verse lucht en zuurstof zijn noodzakelijk voor onze gezondheid. Wanneer je je woning, werkplek, … te weinig verlucht, zal je dus steeds opnieuw dezelfde vervuilde lucht blijven inademen. Dit omdat luchtdicht bouwen ook de norm van vandaag de dag is.

Spreekt dit elkaar dan niet wat tegen, kan je denken? Ja en nee. Ja, het is belangrijk dat de lucht weg kan en ja, het is ook belangrijk om luchtdicht te bouwen en zo weinig mogelijk luchtlekken te hebben waarlangs de warmte en energie kan ontsnappen. Het gaat er dus om een goede balans te vinden dus lucht toelaten in een woning en ze gecontroleerd af te voeren. Dit kan door middel van een goed uitgewerkt ventilatiesysteem.

De lucht binnen is vaak vuiler dan buiten. Heel wat vervuiling komt dan ook van binnenuit. Denk maar aan vervuiling door schoonmaakproducten, huishoudelijke apparaten, stoffen uit bouwmaterialen, … De lucht vermengt zich op die manier al snel met stof, organische stoffen, bacteriën, schimmels, …

De boodschap is dus ventileren! Op die manier wordt vervuilde en vochtige lucht tijdig de woning uitgestuurd en vervangen door schone lucht. Dat heeft niet alleen een gunstige invloed op je gezondheid, ook vochtproblemen en muffe geurtjes zijn dan verleden tijd.

Wat houdt ventilatieverslaggeving juist in?

Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw en energetische renovaties. Niet op gewone verbouwingen. Deze ventilatieverslaggeving houdt naast de coördinatie nog 3 belangrijke punten in:

Ventilatie voorontwerp (VVO)
Bij de EPB startverklaring dient een ventilatievoorontwerp gevoegd te worden. Het ventilatievoorontwerp is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten (mechanische toevoer en afvoer en/of regelbare toevoer- en afvoeropeningen, doorstroomopeningen en bijhorende te behalen debieten,…). Het geeft je als bouwheer een overzicht van de ventilatie-installatie die door de architect in uw woning wordt voorzien.

Ventilatie ontwerp specificaties (VOS)
In de ventilatie ontwerp specificaties worden alle prestatie eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen vastgelegd volgens de STS-P 73-1 Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen. Dit document wordt aan de ventilatie installateur bezorgd voor het opmaken van zijn prijsofferte.

Ventilatieprestatieverslag (VPV)
Bij de oplevering van de ventilatie installatie dien je een ventilatieprestatieverslag opgesteld door een erkende ventilatieverslaggever te ontvangen. Studio detail gaat hiervoor steeds ter plaatse en doet een controle van de geplaatste systemen. Werk je met een C of D systeem? Dan doen wij ook steeds een debietmeting ter controle van de mechanische toe- en afvoeren. Na het indienen van dit inregelrapport, kan het eindverslag verder opgemaakt worden. Dit verslag kan je vergelijken met de ventilatie ontwerp specificaties om te controleren of je ventilatie installatie voldoet aan de gestelde eisen. Als ventilatieverslaggever geven we hierbij ondersteuning zodat het halen van de eisen een evidentie wordt. Het ventilatieprestatieverslag dient aan de EPB-verslaggever bezorgd te worden die dit nodig heeft om je EPB-aangifte op te maken (Studio Detail biedt deze dienst eveneens aan, klik door naar de uitleg over EPB).

WELKE Ventilatiesystemen zijn er?

 

ventilatiesysteem AVentilatiesysteem A

Dit systeem verloopt volledig natuurlijk en staat gelijk aan natuurlijke lucht toe- en afvoer. De automatische luchtcirculatie houdt de hoeveelheid lucht daarbij steeds op hetzelfde niveau.

Verse lucht wordt de woning ingezogen door het luchtdruk- en winddrukverschil buiten en binnen. Het teveel aan lucht wordt op zijn beurt afgevoerd.

Ventilatiesysteem A maakt gebruik van ventilatieroosters en een afvoerkanaal. De ventilatieroosters worden in de ramen of muren geplaatst en zuigen verse lucht naar binnen. Vuile lucht wordt via verticale buizen (de afvoerkanalen) afgevoerd. Deze plaats je best in vochtige kamers.

 

ventilatiesysteem B

Ventilatiesysteem B

Een mechanische luchttoevoer en natuurlijke luchtafvoer zijn typerend voor systeem B. De toevoer van verse buitenlucht gebeurt via ventilators. Deze kunnen ook perfect gecombineerd worden met een natuurlijke luchttoevoer via ventilatieroosters.

Een voordeel is dat de toegevoerde lucht door een filter gehaald kan worden om bijvoorbeeld slechte geurtjes te elimineren.

De afvoer van de lucht gebeurt op dezelfde wijze als bij systeem A. Namelijk op natuurlijke wijze via afvoerkanalen. Ook luchtafvoer via ventilatieroosters in de ramen of muren is mogelijk. Daarbij zorgt een regelbaar rooster ervoor dat enkel de vervuilde lucht kan ontsnappen.

 

ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C

Bij dit systeem geldt het omgekeerde principe als bij ventilatiesysteem B. Er is namelijk een natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer.

Ventilatiesysteem C is vooral aan te raden bij goed geïsoleerde woningen, waarbij vervuilde en vochtige lucht vaak geen kant meer op kan door de grondige isolatie.

Mechanische luchtafvoer kan dan een oplossing bieden. Verse lucht wordt natuurlijk aangevoerd door ventilatieroosters. Een ventilator voert de vervuilde lucht af. De ventilatieroosters en ventilator zijn op elkaar afgestemd. Daardoor hangt de hoeveelheid toegevoerde lucht af van de hoeveelheid afgevoerde lucht.

 

ventilatieprincipe D

Ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem D, ook balansventilatie genoemd, verloopt volledig mechanisch met een mechanische lucht toe- en afvoer. Dit systeem is vooral interessant voor een nieuwbouw.

Er wordt namelijk niet gewerkt met ventilatieroosters, maar er moet wel een heel netwerk van kanalen aangelegd worden om de schone lucht gelijkmatig over de woning te verdelen.

Volledig mechanisch betekent een groot energieverbruik? Niet helemaal waar want er bestaat ook een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie. Warmte uit de af te voeren lucht wordt daarbij gebruikt om de aangevoerde lucht op te warmen. Extra warmtewinning dus!

 

 

KANTOOR

Pierstraat 248

2550 Kontich

BELGIË

ContactEER ONS

tel: 03 778 20 33

info@studiodetail.be

OPENINGSUREN

MA-VRIJ: 09u00 – 16u00

ZA-ZON: gesloten

FEEST: gesloten